رکورد جدید بارش برف در ونکوور

482
ونکوور

امیر رضا – طوفان برف که از روز جمعه شروع شد، رکورد جدیدی را در ونکوور رقم زد. در برآوردهای اولیه تخمین زده می شود که در روز جمعه ۱۲ سانتیمتر برف باریده است و رکورد قبلی با ۱۰.۷ سانتیمتر در سال ۱۹۴۶ را شکست.

همه ما میدونیم که این رقم در برابر برف های تورنتو و مونترال چیزی نیست ولی مهم اینکه رکورد ۷۱ ساله شکسته شد.

رکورد بیشترین برف در شهرهای دیگر بریتیش کلمبیا نیز در این هفته شکسته شد. به ویژه ابتسفورد در دو روز شنبه و یک شنبه برف آمده است و رکوردهای قبلی به ترتیب با ۷.۶ سانتیمتر در سال ۱۹۵۷ و ۱۱.۹ سانتیمتر در سال ۱۹۴۹ شکست.

در این بین در اسپاروود، رکورد روز دوشنبه با ۶۰ سانتیمتر که از نیمه شب گذشته آغاز شده است، شکسته شد.

بیشتر از ۳ برابر رکورد قبلی که ۱۸.۳ سانتیمتر در سال ۱۹۹۹ بود. تصور کنید حتی در فرنی هم برف می بارد!

در اینجا خلاصه ای از رکوردهای شکسته شده در سه روز گذشته توسط اداره محیط زیست کانادا دیده می شود که به ترتیب رکورد جدید و رکورد قدیمی و بیشترین رکورد برف ثبت شده است.

Friday, February 3:

Vancouver
New record of 12.0 cm
Old record of 10.7 set in 1946
Records started in 1939

Sparwood
New record of 12.0 cm
Old record of 11.2 set in 1999
Records started in 1981

Saturday, February 4:

Abbotsford
New record of 20.0 cm
Old record of 7.6 set in 1957
Records started in 1945

Comox
New record of 12.6 cm
Old record of 3.6 set in 1996
Records started in 1945

Sunday, February 5;

Abbotsford
New record of 20.0 cm
Old record of 11.9 set in 1949
Records started in 1945

Cranbrook
New record of 18.4 cm
Old record of 7.6 in 1937
Records started in 1933

Monday, February 6:

Sparwood
Snowfall of 60 cm since midnight (and counting) *unofficial
beats the old daily record of 18.3 set in 1999
Records started in 1969

Cranbrook
Snowfall of 23 cm since midnight (and counting) *unofficial
beats the old daily record of 20.3 set in 1933
Records started in 1933

منبع

It’s official – Vancouver’s snowmageddon has been recordbreaking!

You weren’t imagining it – the snowstorm which began Friday dumped a record amount of powder on Vancouver, according to Environment Canada. Preliminary estimates reckon a huge 12 cm of snow fell on Vancouver on Friday, breaking the previous record of 10.7 cm back in 1946.