خبری شگفت انگیز از ناسا: زندگی در فضا باعث تغییرات ژنتیکی در بدن انسان می شود!

799
ناسا

امیررضا – ناسا اعلام کرد که تحقیق بر روی دو برادر دوقلو نشان می دهد که فشار جو سبب تغییراتی از جمله تغییر ژنتیکی در بدن می شود. این تحقیق بر روی اسکات کلی و مارک کلی انجام شد که اسکات تقریبا یک سال در فضا زندگی کرد و مارک بر روی زمین.

نتایج اولیه ناسا تقریبا هفته پیش منتشر شد و محققان تفاوت های زیستی قابل توجهی را مشاهده کردند، از تغیرات کروموزومی تا باکتریایی در روده.

دو برادر که شغل های مشابه در ناسا و ژنوم تقریبا یکسان و تجربه زندگی یکسان دارند، خون و نمونه های بیولوژیکی هر دو در مدت ۳۴۰ روز به طور مرتب توسط ناسا بررسی شد. که در این مدت اسکات کلی در ایستگاه فضایی بین المللی بود و برادر دیگرش بر روی زمین زندگی می کرد.مشاهده شد که اگر فضانوردان مدت زمان زیادی را در جاذبه صفر سپری کنند، تغییراتی در حرکت، بینایی، استخوانها و توده ماهیچه ای آنها دیده می شود.

طبق گزارش مجله نچر، هنگامی که اسکات به زمین بازگشت، محققین فهمیدند که طول تلومر او _ کلاهک محافظتی در انتهای کروموزوم _ به طور غیر منتظره ای بلندتر از دیگر برادرش است و سپس تلومر به همان اندازه قبل از ماموریت خود بازگشت.هر چند تحقیقات بر روی فضانوردان دیگر برای رسیدن به قطعیت کامل ادامه دارد.

متیلاسیون دی ان ای _ نشانگر شیمیایی در دی ان ای که بر روی بیان ژن تاثیر می گذارد _ بر روی اسکات کلی در مدت زمان حضورش در فضا کاهش یافت در حالی که بر روی مارک کلی در همین مدت زمان افزایش یافت.

ناسا

کریستوفر میسن، ژنتیکدان آزمایشگاه ویل کرنل مدیسین در نیویورک، گفت : تفریبا همه این تغییرات را مشاهده کردند.

تیم میسن همچنین تغییرات در شاخصه های بیان ژن بین دوقلوها را گزارش کردند. این تغییرات همراه با تغییر محیطی نظیر رژیم غذایی و عادت های خواب است.

ناسا این تحقیق را بر روی دیگر فضانوردان انجام می دهند تا بفهمند چه مقدار این تغییرات به خاطر زمان و چه مقدار به خاطر فاکتورهای دیگر است. ناسا همچنین مایل است تاثیرات جاذبه بر بدن بر اساس طول سفر مثلا پرواز به مریخ در آینده بررسی کند.

 

منبع:

340 days in space led to changes at genetic level for astronaut twin Scott Kelly

A NASA study of twin brothers has offered new insights into the stress of space travel on the body – including genetic differences between Scott Kelly, the twin who spent nearly a year in space, and his brother Mark, who stayed on Earth.