افزایش حداقل دستمزد در استان کبک به میزان 11.25 دلار در ساعت

676
حداقل دستمزد در استان کبک

مهدی شکوهی – دولت کبک امروز پنج شنبه 19 ژانویه اعلام کرد که حداقل دستمزد نیروی کار در این استان افزایش می یابد. میزان قبلی دستمزد در این استان پیش از این 10.75 بوده و از تاریخ 1 ماه می به میزان 11.25 خواهد رسید.

پیش از این صحبت بر این بود که حداقل دستمزد در استان کبک کانادا نیز مانند برخی ایالت های امریکا به میزان 15 دلار افزایش یابد اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. لوییس شابو (Louise Chabot) رئیس مرکز اتحادیه های استان کبک از این تصمیم ابراز ناراحتی کرد و گفت: این واقعا مایوس کننده است. ما در مورد انسان ها حرف می زنیم. انسان هایی که در فقر زندگی می کنند.

اما Carlos Leitão وزیر دارایی کبک گفت افزایش حداقل دستمزد در استان کبک به میزان 15 دلار در ساعت خطرناک است. به گفته او بر اساس تحقیقات انجام شده این افزایش ناگهانی و سریع به طور یقین باعث آسیب جدی به کسب و کار و ایجاد شغل می کند.

وزیر کار کبک  Dominique Vien نیز اعلام کرده است افزایش حداقل دستمزد در استان کبک برای سال 2017، 50 سنت، برای سال 2018، 50 سنت و برای سال 2019 و 2020 هر کدام 35 سنت در نظر گرفته شده است.

منبع:

Quebec increases minimum wage to $11.25 an hour

The Quebec government announced Thursday morning it is increasing the minimum wage to $11.25 an hour. Labour Minister Dominique Vien made the announcement Thursday morning at the National Assembly. The minimum salary is currently $10.75. Thursday’s increase will come into effect on May 1.