آیا سال 2016 سال بدتری نسبت به گذشته بوده است؟ 60 درصد کانادایی ها می گویند: بله!

109

محمد راد – آیا سال 2016 سال بدتری نسبت به سالهای قبل برای کانادایی ها بوده است؟ بر اساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی انجام شده از سوی Ipsos، دو سوم از مردم کانادا، به دلایل متفاوت، از جمله وضعیت اقتصادی شخصی و رویدادهای جهانی از حملات تروریستی و جنگ در سوریه سال 2016  را سال خوبی توصیف نکرده اند.

در این نظر سنجی که از جانب گروه IPSOS  صورت گرفته و حدود 3 هزار شهروند کانادایی طی روزهای 15 تا 21 دسامبر به آن پاسخ داده اند.

58 درصد شرکت کنندگان معتقدند که در این سال اتفاقات بسیار بدی در جهان رخ داده و 48 درصد نیز نگران وضعیت مالی خود می باشند. تنها 9 درصد از پرسش شوندگان اعتقاد داشتند که این سال، سال بهتری نسبت به گذشته بوده است.

از نظر پرسش شوندگانی که رای مثبت به این سوال داده اند، 42 درصد به دلیل نابسامانی وضعیت اقتصادی کانادا، 32 درصد به دلیل مواجه شدن با مشکلات خانوادگی، 29 درصد به دلایل مشکلات شغلی و 25 درصد نیز به دلیل فوت چندین چهره سرشناس عالم موسیقی و سینما، سال 2016 را سالی بد ارزیابی کردند.

جالب آنجاست که جوان ها تعداد بیشتری از ناراضیان را در میان کانادایی های تشکیل می دهند. یک سوم از شرکت کنندگان 18 تا 35 ساله در نظرسنجی، سال 2016 را سالی بد توصیف کردند. در حالی که حدود یک چهارم از سایر گروه های سنی چنین نظری داشتند.

در کل 80 درصد از کانادایی ها خود را شاد و خوشحال توصیف کردند. این درصد در مقایسه با سال 2011، دو درصد کمتر بود. 79 درصد نیز از میزان سلامتی خود رضایت داشتند. این درصد نیز در مقایسه با سال 2011 ، پنج درصد کاهش داشت.
حدود نیمی از ساکنان آلبرتا، به دلیل مشکلات اقتصادی سال 2016 را سالی افتضاح توصیف کردند. در حالی که 19 درصد از کبکی ها چنین اعتقادی داشتند.

نظر شما چیست؟ آیا سال 2016 برای شما سال بهتر یا بدتری نسبت با سال های قبل بوده است؟

منبع: globalnews.ca