زنان مهاجر تا چه میزان از قوانین جامعه جدید در مورد حقوق خود اطلاع دارند؟

288
زنان مهاجر

محمدمهدی محمدزاده – در مقاله پیشین با برخی جوانب و اثرات احتمالی بر زنان مهاجر پس از ورود به جامعه جدید خود آشنا شدید. در ادامه، به زوایای دیگری از این چالش می پردازیم:

قطع رابطۀ زناشویی و نگرانی های مهاجرت :

هنگامی که رابطه شما با همسرتان پایان می پذیرد، حق ماندن شما در کانادا به وضعیت اقامت شما بستگی دارد. این قسمت قانون بسیار پیچیده بنظر می آید. اگرفکر می کنید وضعیت اقامت شما در معرض خطر است، بسیار مهّم است که برای یافتن گزینه های قانونی موجود، بلافاصله با یک وکیل مهاجرت صحبت کنید.
مقیم دائم :

اگر شریک زندگی شما شامل همجنس شما را برای اقامت دائم ضمانت کرده باشد و رابطۀ شما قبل از اخذ اقامت دائم قطع شود، ممکن است وضعیت مهاجرتی شما به خطر بیفتد و از کانادا اخراج شوید.
اگر در حال حاضر دارای “اقامت دائم بدون شرایط” هستید، با خاتمه یافتن رابطه ی شما صرفاً به دلیل جدا شدن از شریک زندگی وضعیت اقامت خود را از دست نخواهید داد و از کانادا نیز اخراج نخواهید شد. حتی اگر شریک زندگیتان ضمانت شما را برای آمدن به کانادا تقبل کرده باشد، این امر بازهم صادق خواهد بود.
اگر شریک زندگیتان اقامت دائم شما را ضمانت کرده باشد و رابطه شما با وی قطع شود، او کماکان مسئولیت مالی شما را بمدت 3 سال تا بعد از اینکه اقامت دائم خود را کسب کنید، بعهده خواهد داشت. اگر فرد ضامن شما قادر یا مایل به حمایت مالی شما در این سه سال نباشد، می توانید برای تامین مالی از کمک های اجتماعی استفاده کنید. اگر شما، شریک زندگی خود را ضمانت کرده باشید و رابطه شما قطع شود، باید بدانید که شما مسئولیت مالی او را بعهده دارید تا دورۀ سه سالۀ ضمانت او تمام شود. اگر در این مدت ، او تحت کمک های اجتماعی قرار گیرد، حتی اگر با هم زندگی نکنید، احتمالاً شما باید این پول را به دولت بازپرداخت نمایید.

اقامت دائم مشروط :

به برخی از شرکای زندگی ضمانت شده، بعد از اینکه درخواست آنها برای اقامت دائم تایید می شود، برای دو سال اول “اقامت دائم مشروط” اعطا می شود.  “اقامت دائم مشروط” یعنی اینکه شریک زندگی ضمانت شده و همسر او باید طی یک رابطە ی واقعی و مستمر به مدت دو سال با هم زندگی کنند تا زمانیکه اقامت دائمی به آنها اعطا شود. اگر رابطه آنها در این دو سال قطع شود، شریک زندگی ضمانت شده ممکن است وضعیت اقامت دائم خود را از دست بدهد اقامت دائم مشروط تنها در مورد شرکایی بکار میرود که:

 1. درخواست ضمانت آنها در تاریخ 25 اکتبر  2012 یا بعد از آن ارائه شده باشد.
 2. از زمان درخواست، بمدت دو سال یا کمتر با هم زندگی کرده باشند.
 3. از زمان درخواست دارای هیچ فرزند مشترکی نباشند.

اگر بعد از ارائه درخواست، صاحب فرزندی شوید، شرایط شما هیچ تغییری نخواهد کرد. این شرایط در مورد درخواست ضمانت همسری بکار می رود که در داخل و یا خارج از کانادا ارائه شده باشد. چند استثناء در مورد الزامات مشروط وجود دارد. اگر بتوانید مدرک یا دلیلی دربارۀ موارد زیر نشان دهید، ممکن است قادر به حذف این شرایط باشید :

 1. ضامن شما فوت کند:
 2. قطع رابطۀ شما به علت این است که فرد ضامن از شما، فرزندانتان، یا خویشاوندی که در منزل با شما زندگی می کند، سوء استفاده و یا غفلت کند.
 3. اگر شما، فرزندانتان و یا خویشاوندی که با شما زندگی می کند توسط فرد دیگری مرتبط با فرد ضامن شما مورد سوء استفاده و غفلت قراربگیرید و فرد ضامن در این مورد قصور ورزد.

آزار و سوء استفاده ممکن است جسمی، جنسی، مالی و یا روانی باشد. غفلت یعنی قصور در فراهم نمودن مایحتاج زندگی از قبیل غذا، لباس، مراقبت های پزشکی، سرپناه و تهیه چیزی که منجر به بروز خطر و صدمه جدی شود.

چگونه برای یک استثنای اقامت دائم مشروط درخواست کنم؟

برای کسب اطلاعات بیشتر یا درخواست استثناء بر اقامت دائم مشروط با ادارۀ

 Citizenship and Immigration Canada (CIC) –

شهروندی و مهاجرت کانادا به شماره تلفن :  18882422100 تماس بگیرید.

برای درخواست استثناء بر اساس فوت فرد ضامن، باید مدرکی دال بر فوت او را ارائه دهید و ثابت کنید که تا زمان فوت او طی یک رابطه واقعی و مستمر با هم زندگی می کردید. برای درخواست تعیین استثناء بعلت سوء استفاده یا غفلت، شما باید ابتدا به رابطۀ خود پایان دهید. هنگام تماس با مامور مهاجرت باید اطلاعات کافی برای اثبات سوء استفاده یا غفلت ورزی ارائه کنید. این مدارک انواع مختلفی دارند،

مثل:

 1. گزارش پلیس.
 2. گزارش پزشکی.
 3. نامه از طرف مددکار سرپناه زنان یا سایر مددکاران اجتماعی.
 4. مدارک دادگاه.
 5. عکس، ایمیل، پیام صوتی.
 6. نامه یا اظهارات تحت ادای سوگند از طرف افراد شاهد.
 7. همچنین باید ثابت کنید که واقعاً همراه فرد ضامن تان زندگی می کردید تا زمانیکه
  بعلت سوء استفاده یا غفلت او این رابطه پایان پذیرفته است. برخی از روش های
  ثبوت آن عبارتند از:

  • مدارک مهّمی که یکسان بودن آدرس شما و فرد ضامن را ثابت کند. (مثل گواهینامه رانندگی، کارت بهداشت، قبوض آب و برق و تلفن(
  • صورت وضعیت مالی مشترک (حساب بانکی، کارت اعتباری، اجاره نامه یاسند ملک(
  • نامه از طرف افرادی که شما را به عنوان یک زوج می شناخته اند.

اگر فکر ترک فرد ضامن خود را در سر دارید، بسیار مهّم است که برای کمک و امنیت خود به یک سازمان زنان یا سرپناه زنان مراجعه کنید و بلافاصله از یک وکیل مهاجرت مشاورۀ حقوقی بگیرید.

بعد از دوسال که دورە مشروط به پایان میرسد، چه اتفاقی می افتد؟

اگر اقامت دائم مشروط داشته باشید و با فرد ضامن خود به مدت دو سال در کانادا زندگی کرده باشید، بدون هیچ شرایط خاصی شما مقیم دائم شناخته خواهید شد. فقط بعلت اینکه از شریک زندگی خود جدا شده اید،دلیلی ندارد که وضعیت اقامت دائم خود را از دست بدهید و یا از کانادا اخراج شوید. ضامن شما مسئولیت ضمانت مالی شما را کماکان بعهده خواهد داشت تا مدت 3ساله ضمانت تمام شود. اگر شریک زندگی شما قادر به حمایت مالی شما نباشد یا ادامه ندهد، می توانید برای تامین مالی خود از کمک های اجتماعی استفاده کنید.

منبع: onefamilylaw.ca