تومان در زمین مجلس، واحد پول ملی ایران تغییر می کند

701
تومان

براساس موادی از «لایحه بانک مرکزی ایران» که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شد.‏

در ایران در جلسه روز چهارشنبه 7 دسامبرهیئت دولت با حضور آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، ‏به بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی ایران» ‏پرداخت و براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد.‏

تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان پس از ارسال لایحه بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی و تصویب این بند در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان قانونی و قابل اجراست.

به این ترتیب، در صورت نیاز، به‌پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رفورم پولی که به‌معنای معرفی واحد پول ملی جدید، اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده می‌شود.

سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ایران با بیان اینکه تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان اثرات کوتاه‌مدت در بازارهایی مثل ارز دارد، گفت: این موضوع تأثیر چندانی روی ارزش پولی ندارد و اثرات کوتاه‌مدت آن نیز از بین خواهد رفت. وی افزود: دولت ایران باید مانند کشور ترکیه برای بهبود وضعیت واحد پولی شجاعانه ورود می‌کرد و با گرفتن جلسات کارشناسی بین دولت، مجلس و سایر کارشناسان در خصوص موضوعاتی مثل حذف سه صفر از واحد پول ملی اقدام می‌کرد.

هم اکنون واحد پول ایران ، ریال است اما مردم در معاملات خود اعداد و ارقام مالی را به صورت تومان استفاده می کنند. واحد پول ایران تا سال 1308 تومان بود اما در این سال و در دوره پادشاهی رضا پهلوی، واحد پول ایران به ریال تغییر کرد.

منبع: بانک مرکزی ایران