نظرسنجی شرکت Airbnb مبنی بر میزان رضایت مردم از خدمات اشتراک گذاری منازل

131
Airbnb

آزاده شریفی آذر – بررسی های انجام شده در این باره نشان داده است که بیشتر مردم مونترال تمایل به اشتراک گذاری منازل خود دارند و خواهان آن هستند که دولتمردان نیز با ادامه این کارموافقت نمایند. در این بررسی که توسط موسسه تحقیقات CICIC در ماه سپتامبر انجام شد، 500مونترالی مورد پرسش قرار گرفتند که 71درصد آنها با خدمات دهی و اشتراک گذاری منازلشان موافق بودند

به گزارش موسسه Airbnb تقریبا 10600مونترالی منازلشان را با خدمات اجاره میدهند، که این امر این شهر را مبدل به مهمان پذیرترین شهر نموده است. بر اساس این تحقیق هر مونترالی منزل خود را حدود 35 شب در طول سال اجاره میدهدکه از این طریق 2400 دلار درآمد کسب می کند. 12درصد از پرسش شوندگان معتقدند که موسسه Airbnb برای مونترال جالب نیست. در این تحقیق 70 درصد مونترالی ها معتقدند که اشتراک گذاری منازل باید تحت نظارت دولت انجام گیرد.

آوریل گذشته، دولت ایالتی تغییراتی در قانون خوابگاههای توریستی خود داشت که بر اساس آن به منظور رقابت با افرادی که منازل خود را اجاره میدهند سعی در تسهیل خدمات هتل ها و Airbnb ها نمودند.

در این بررسی ها بیان شده است که دیدگاه مونترالی ها درباره این موضوع عمدتا هم تراز با بقیه کشور میباشد. از 3600 کانادایی که مورد بررسی قرار گرفتند،67 درصد آنها با ایده اجاره دادن منازلشان موافق بودند.

 

منبع:

Montreal's honeymoon with home sharing isn't over: Airbnb survey

A majority of Montrealers are open to using home-sharing services and want the city and province to continue allowing them to do so, a new survey conducted on the subject suggests. Of the 500 Montrealers questioned for the survey, done by CICIC Research and Communications in September for popular home-sharing service Airbnb, 71 per cent supported the idea of opening up their homes to travellers.