ابراز نگرانی اتحادیه دانشجویی دانشگاه مک گیل پس از پیروزی دونالد ترامپ

245
دونالد ترامپ

آزاده شریفی آذر – پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور امریکا، پروفسور مورتون وینفیلد، استاد جامعه شناسی دانشگاه مک گیل می گوید که نمیتواند دانشجویان ناراحت خود را در کلاس تسلی دهد. این تنها یک نمونه از پیامد ملموس نگرانی دانشجویان در رابطه با این انتخابات در کانادا میباشد. به نظر می رسد نتایج ناخوشایند این انتخابات نه تنها آمریکا که سرتاسر دنیا را شوکه کرده است.

وینفیلد در مصاحبه ای اظهار داشت، پیروزی ترامپ بسیار غیر منتظره و شوک آور بوده است و به همین خاطر او تصمیم گرفته است به دلیل مرتبط بودن پیامد انتخابات آمریکا با موضوع درس، آن را در کلاس مورد بررسی قرار دهد. به گفته وی، ناراحتی و نگرانی درباره این موضوع بسیار زیاد است اما اگر دانشجویانش تمام مطالب نوشته شده و توییت شده درباره ترامپ را وسواس گونه دنبال کنند برایشان مشکل ساز خواهد شد و واقعیت این است که پیش بینی این که او چه خواهد کرد واقعا سخت است.

از طرف دیگر Ben Ger، نماینده جامعه دانشجویی دانشگاه مک گیل اعلام کرد که از زمان انتخابات، میزان نارضایتی و عدم آرامش افزایش یافته است. بسیاری از لفاظی های ناخوشایند توسط ترامپ و حامیانش مورد تایید قرار گرفته است که این موضوع نه تنها خود آمریکا که سرتاسر دنیا را تحت الشعاع قرار میدهد.

گریما کاریا، یکی دیگر از دانشجویان این دانشگاه که در رشته تاریخ و علوم سیاسی مشغول به تحصیل است، گفت که دانشجویان بعد از انتخابات بسیار ناامید شده اند و حتی بعضی از آنان قصد دارند با پوشیدن لباس سپید که نماد نهضت آزادی حق رای زنان در اوایل قرن بیستم در آمریکا میباشد، اعتراص خود را به رفتار زن ستیزانه ترامپ نشان دهند. او در ادامه اظهار داشت که اگرچه ممکن است یکی از دلایل موفقیت ترامپ در جریان انتخابات استفاده وی از شبکه های اجتماعی باشد اما در عین حال رقبای ترامپ میتوانند از این امر برای نمایاندن خوی نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و کارنامه ناخوشایند وی استفاده کنند.

 

منبع:

McGill student union soothes peers stressed about Trump

It was two days after Donald Trump became the president-elect last week that McGill University sociology professor Morton Weinfeld found himself having to console sobbing students in class and counsel others not to give up their dreams to have children because of the shocking outcome of the divisive election.