نکات مهم در مورد قانون مالک و مستاجر در مونتریال

381

محمدمهدی محمدزاده – با توجه به سکونت هموطنان عزیز در منطقه وسیع Côte-des-Neigesبر آن شدیم که اطلاعاتی را در خصوص این سازمان(OEIL) در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

نام سازمان عبارت است از :

L’ORGANISATION D’ÉDUCATIONETD’INFORNATIONLOGEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES (OEIL)

این سازمان غیر انتفاعی در سال 1971 با هدف بهبود وضعیت مسکن و حمایت از مستاجرین در منطقه Côte-des-Neigesتاسیس شده است. منطقه Côte-des-Neigesاز مناطق چند فرهنگی مونترال می باشد که نزدیک به صد هزار سکنه دارد. حدود 85 درصد ساختمانهای این منطقه اجاره ای و عمدتاً آپارتمانی است.

اهداف سازمان :

 1. کمک به ساکنین بخصوص کم توان ها و بهبود شرایط ساختمان هایشان.
 2. اطلاع رسانی به ساکنین در خصوص حقوق قانونی خود در خصوص اجاره مسکن (سازمان مسکن و شهر مونترال)
 3. ترویج همبستگی وتحکیم روابط مستاجران وقادرسازی آنها برای انجام اقدامات مشترک وموثر در بهبود شرایط مسکن و دفاع از حقوق آنها در سطوح مختلف دولتی.
 4. توسعه و ترویج مسکن اجتماعی در داخل منطقه Côte-des-Neiges.

خدمات و فعالیت ها :

 1. ارائه سرویس تلفنی در زمینه حقوق و تعهدات مستاجرین.
 2. هماهنگی و جلسه مشاوره حضوری.
 3. تشکیل جلسات اطلاع رسانی در مورد حقوق و تعهدات قانونی مالک و مستاجر در زمینه های تعمیر و نگهداری، سیستم های حرارتی، نوسازی، افزایش اجاره بهاء، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و آماده سازی مستاجر برای تخلیه ساختمان در صورت بروز اختلاف فی مابین مالک و مستاجر و…
 4. مداخله در تصمیم گیری های مربوط به ساختمانهای آسیب دیده.
 5. شرکت در مجامع عمومی دولتی و ارائه مشاوره های لازم و مکاتبه و ارائه نظرات به مجامع قضایی به منظور کمک و رسیدگی به پرونده های قضایی مربوطه.
 6. اجرای طرح های تحقیقاتی و تهیه و تدوین مجلات و بروشورهای اطلاع رسانی.

 

در ادامه بخشی از حقوق و تعهدات بین مالک و مستاجر بصورت پرسش و پاسخ ارائه شده است:

 1. آیا مالک مجاز به دریافت وثیقه یا ضمانت برای تحویل کلیدهای ساختمان و یا دریافت وثیقه برای امضاء قرارداد اجاره ازمستاجر می باشد؟
 • خیر دریافت ضمانت یا وثیقه در موارد فوق غیر قانونی می باشد.
 1. آیا مالک مجاز به دریافت اجاره یک ماه زودتر از زمان شروع قرارداد می باشد؟
 • بله. گرفتن یک ماه اجاره زودتر از شروع قرارداد قانونی است و مالک می تواند یک ماه اجاره را زودتر از موعد شروع قرارداد دریافت نماید.
 1. مسئولیت نقاشی ساختمان در زمان ورود مستاجر بر عهده چه کسی است؟
 • مالک. مسئولیت نقاشی ساختمان در زمان ورود مستاجر بر عهده مالک می باشد و چنانچه ساختمان نقاشی مناسبی نداشته باشد مسئولیت آن بر عهده مالک است.
 1. آیا مالک می تواند برای کلیه ی تعمیراتی که درساختمان انجام می دهد از مستاجر وجهی را درخواست
  نماید؟
 • خیر. هزینه های مربوطه تماماً بر عهده مالک می باشد.
 1. آیا مالک مجاز است کارهای پر سر و صدا را در بین ساعت 8 صبح الی 22 شب انجام دهد؟
 • خیر
 1. آیا مستاجر مجاز است که اجاره هر ماه را در 15 ام ماه بعد پرداخت نماید؟
 • خیر. مستاجر موظف است اجاره بهاء را در پایان هر ماه بدون تأخیر پرداخت نماید.

 

 1. آیا مالک مجاز است از تمدید اجاره نامه امتناع نماید؟
 • خیر. در این خصوص مالک هر سال باید متن قرارداد را آماده و برای امضاء به مستاجر ارائه و توافق او را برای تمدید دریافت نماید.
 1. آیا مالک بدون رضایت مستاجر مجاز به تغییر شرایط موضوع اجاره می باشد؟
 • خیر. هر گونه تغییر در شرایط قرارداد اجاره باید با رضایت کامل مستاجر صورت گیرد.
 1. آیا مالک مجاز به درخواست اضافه اجاره سالیانه از مستاجر می باشد؟
 • بله. مالک مجاز به افزایش اجاره بهاء می باشد و این موضوع را باید در قرارداد لحاظ و رضایت مستاجر را دریافت نماید.
 1. آیا اگر مستاجر از افزایش اجاره درخواست شده از طرف مالک رضایت نداشته باشد باید ساختمان مورد اجاره را تخلیه کند؟
 • خیر. او مجبور به تخلیه ساختمان نیست.
 1. آیا اگر مستاجر به درخواست افزایش اجاره جواب ندهد این درخواست قابل قبول نیست؟
 • خیر مستاجر موظف است پاسخ مالک را در مورد افزایش اجازه داده و موافقت یا عدم موافقت خود را اعلام نماید.
 1. آیا مستاجری که افزایش اجاره غیر معقول را نمی پذیرد موظف به پرداخت هزینه های رسیدگی به دعاوی، به اداره مسکن می باشد؟
 • خیر.
 1. آیا مستاجر موظف است نواقص و معایب ساختمان را به اطلاع مالک برساند؟
 • بله مستاجر باید معایب ساختمان را به اطلاع مالک برساند و مالک موظف به رفع نواقص می باشد.
 1. آیا زمانی که ساختمان نیاز به تعمیرات دارد مستاجر می تواند دسترسی مالک را به ساختمان قطع نماید یا اینکه از دسترسی وی به ساختمان جلوگیریکند؟
 • مستاجر مجاز به منع دسترسی مالک به ساختمان نمی باشد.
 1. آیا مستاجری که تمایل به تمدید قرارداد اجاره ساختمان نداردازچه زمانی باید موضوع را به اطلاع مالک برساند؟
 • مستاجر موظف است موضوع عدم تمایل برای تمدید قرارداد را بطور کتبی سه الی شش ماه قبل از اتمام قرارداد به مالک اطلاع دهد.
 1. آیا اگر مالک کارهای مربوط به داخل ساختمان را انجام ندهد مستاجر مجاز است از پرداخت اجاره بهاء خودداری کند؟
 • خیر مستاجر نمی تواند به بهانه عدم انجام امور ساختمان از پرداخت اجاره بهاء خودداری کند.
 1. آیا مستاجر باید همیشه برای پرداخت اجاره بهاء از مالک رسید درخواست کند؟
 • بله مستاجر می بایست در زمان پرداخت اجاره بهاء از مالک رسید دریافت کند.
 1. آیا مالک می تواند در هر زمان که بخواهد وارد ساختمان شود؟
 • خیر مالک مجاز نیست.
 1. آیا اگر مستاجری در طول قرارداد اجاره در خارج از مونترال شاغل شود، می تواند بعد از اطلاع به مالک،ساختمان را تخلیه کند و اجاره پرداخت نکند؟
 • خیر مستاجر تا پایان قرارداد موظف به پرداخت اجاره بهاء می باشد.مگر با مالک به توافق برسد.
 1. آیا وجود موجودات موذی ( مانند موش و سوسک و بد باگ ) در ساختمان های مونترال امری عادی است؟
 • خیر مالک موظف است این موضوع را بطور شفاف به مستاجر اطلاع دهد و در قبال آن مسئول می باشد و باید قبل از اجاره این موارد را پاکسازی نماید.
 1. آیا وجود کپک زدگی در ساختمانهای مونترال امری بدیهی است و هیچگونه ضرری برای سلامت فرد ندارد؟
 • خیر وجود کپک زدگی در ساختمان امری بدیهی نیست و در زمان آماده سازی ساختمان برای اجاره باید مکان کاملاً تمیز و بهداشتی شود. مسئولیت آن با مالک است.

منبع :

آدرس :

Adresse postale :
3600, Barclay, bureau 344
Montréal (Québec)
H3S 1K5

Téléphone :514-738-0101
Télécopieur : 514-738-2231