معرفی مدرسه بازرگانی HEC مونترال

345
HEC

مدرسه بازرگانی HEC Montréal یک مدرسه بازرگانی فرانسوی زبان و وابسته به دانشگاه udem در مونترال میباشد. این مدرسه در سال 1907 توسط اتاق بازرگانی مونترال با کمک انجمن Saint-Jean-Baptiste تاسیس شد. این مدرسه حدود 78000 نفر در تمامی زمینه های مدیریت آموزش داده است. این مدرسه در رده بندی QS توانست رتبه 25 را در سال 2015 بخود اختصاص دهد.

مدرسه HEC بعنوان اولین مدرسه بازرگانی در منظقه آمریکای شمالی موفق به اخد گواهینامه ها و جوایز بین الملی AMBA, AACSB International گردیده است و کمتر از 70مدرسه بازرگانی از بین 13000 تنها دو مدرسه در کانادا توانسته اند این عناوین را دریافت نمایند.

HEC برنامه هایی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین دوره هایی را بصورت مجازی ارائه میدهد. محور آموزش این مدرسه مدیریت ، بازرگانی،MBA میباشد که دسترسی به برنامه های ارائه شده در مقاطع مختلف در این مدرسه از طریق لینک زیر قبابل دستیابی میباشد:

http://www.hec.ca/programmes/index.html

شرایط و پذیرش در هر رشته و دوره و مقاطع مختلف متفاوت بوده و بطور مجزا در بخش مروبطه از طریق لینک فوق قابل دسترسی میباشد. چرا که شرایط یسته به هر رشته متفاوت میباشد. اکثر دوره ها به دو صورت تمام وقت و نیمه وقت ارائه میگردند.

در این مدرسه دوره هایی با نام D.E.S.S. :Graduate Studies Diploma برای افرادی که مدرک کارشناسی داشته و سابقه کار کمی هم دارند با تمر کز به مهارتهای حرفه ای برگزار میگردد. برنامه های ارائه شده در این سطح به شرح زیر میباشد:

E-Business, Financial Professions, Management, Management and Sustainable Development, Management of Cultural Organizations, Marketing Communication, Professional Accounting – CPA, Supply Chain Management, Human Resources and Taxation

همچنین دوره های کوتاه مدت با تمرکز به مهارتهای عملی و تخصصی به شرح زیر ارائه میگردد

-Microprogramme en analytique d’affaires – Énergie (Business Analytics – Energy Sector)
-Microprogramme en expérience utilisateur dans un contexte d’affaires (User Experience)
-Microprogramme en exploitation de données en intelligence d’affaires (Business Intelligence Data Applications)
-Microprogramme en gestion – Entrepreneuriat/Introduction or Avancé (Management – Entrepreneurship/Introduction or Advanced)
-Microprogramme en gestion de la chaîne logistique (Supply Chain Management)
-Microprogramme en gestion des arts et de la culture (Arts and Culture Management)
-Microprogramme en gestion des ressources humaines (Human Resources)
-Microprogramme en gestion et développement durable (Management and Sustainable Development)
-Microprogramme en internationalisation des affaires (Business Internationalisation)

 

مدرسه HEC در مقطع دکتری برنامه هایی را بصوت دوزبانه (فرانسه و انگلیسی) با دانشگاههای McGill, Concordia and UQAM ارائه میدهد که به شرح ذیل می باشد:

Accounting Studies, Applied Economics, Finance, Human Resources Management, Information Technologies, International Business, Logistics and Operations Management, Management, Management Sciences, Marketing

همچنین برنامه های در مفطع کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی در این مدرسه به شرح ذیل ارائه میگردد:

Master of Science (MSc) – International Business

Master of Management in International Arts Management (MMIAM)

Master of Science (MSc) – Global Supply Chain Management

 

اساس این دانشگاه به زبان فرانسه بوده ولی دور ها و مقاطعی همانگونه که در بالا عنوان گردید به زبان انگلیسی ارائه میگردد.

سرفصل های دوره هایی که به زبان فرانسه ارائه میگردد به شرح ذیل میباشد


Affaires Internationales

Arts Et Cultures

Commerce Électronique

Comptabilité

Économie

Gestion Des Ressources Humaines

Logistique Et Opérations

Management

Marketing

Méthodes Quantitatives

Technologies de L’information

هزینه های این مدرسه بسته به نوع اقامت مانند سیستم سایر مراکز آموزشی کبک بستگی به اقامت متقاضی دارد همچنین بورسها و کمک هزینه های متنوعی برای دوره های این مدرسه متصور و قابل دریافت می باشد.

مدرسه HEC نیز اقدام به معرفی و ارائه فرصتهای شغلی مناسب برای متقاضیان مینماید که از طریق لینک زیر میتوان ضمن دسترسی به فرصتهای شغلی معرفی شده از سوی مدرسه نسبت به نام نویسی جهت دریافت آگهی ها و فرصتهای شغلی نیز اقدام نمود.

https://emplois.hec.ca

همچنین از طریق رسانه های مختلف در فضای مجازی میتوان صفحات مربوط به HEC را رسد و با فعالیتها و اقدامات این مدرسه بیشتر آشنا گردید. آدرس رساته های مربوطه به شرح زیر میباشد.

https://www.facebook.com/hecmontreal

https://www.youtube.com/user/hecmontreal

http://www.flickr.com/photos/hecmontreal

http://www.flickr.com/photos/hecmontreal

https://www.linkedin.com/company/hec-montreal

https://www.instagram.com/hecmontreal

براساس تنوع و نوع ارائه دوره ها و کیفیت آموزشی این مدرسه بی شک مدرسه HEC یکی از بهترین مدارس بازرگانی در کانادا و حتی سطح دنیا میباشد. این مدرسه در نقاط مختلف دنیا شعبه داشته که اقدام به ارائه دوره های متنوع می نماید.