رشد جهشی قیمت مسکن مهمیزی است بر کاهش شدید و ناگهانی آن

1116
Photo by: CBC

محمد گنجی – مارک پینسونوالت، اقتصاددان ارشد ناسیونال بانک کانادا معتقد است افزایش سریع و بسیار زیاد قیمت مسکن در منطقه ونکوور، شرایط را برای کاهش ناگهانی آن فراهم آورده است. وی طی مصاحبه‌ای اظهار داشت قیمت‌ها به ویژه در ابتدای سال 2016 جهشی و خارج از اندازه رشد کرده است.

شاخص قیمت مسکن ناسیونال بانک کانادا که ناظر بر تغییرات قیمتی انواع مسکن می‌باشد حاکی از آن است که این شاخص در منطقه ونکوور در ماه گذشته به رقم 53,249 رسید که نسبت به ماه ژوئن 2005 در حدود 150 درصد افزایش نشان می‌دهد که ممکن است طی یک سال آینده حدود 10 درصد با کاهش قیمت مواجه شود. مارک تخمین می‌زند که قیمت خانه‌های مجزا از هم (detached houses) در همین محدوده زمانی تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.

اقدامات اخیر دولت بریتیش کلمبیا از جمله اعمال 15 درصد مالیات برای خریداران خارجی  مسکن و تصمیم اعمال مالیات بر فروش برای املاک بیش از 2 میلیون دلار و همچنین تصمیم اخیر دولت فدرال در خصوص بازنگری در نحوه اعطای وام مسکن، باعث رکود معاملات مسکن در ونکوور شده است.

در همین حال، مارک پینسونوالت پیش بینی میکند شاخص قیمت مسکن در تورونتوی بزرگ، به ویژه قیمت کاندو که عرضه آن در حال افزایش است، سال آینده تا 3 درصد کاهش یابد.

منبع:

Record high housing prices could spur further B.C. sales slide

Real estate prices in the Vancouver region have gone up too much too quickly, creating conditions ripe for sharp declines, the author of a report on the country’s most expensive real estate market says.