در کانادا با چه میزان درآمد می‌توان صاحب خانه شد؟

2718
مسکن

محمد گنجی – اخیرأ بازار مسکن در کانادا به موضوع مهم و پر چالشی برای کاناداییها و خریداران خارجی بدل شده است. بر اساس نظر اتحادیه مشاوران املاک کانادا، میانگین قیمت خرید واحد مسکونی در کانادا – مبتنی بر مناطق مختلف کشور – مبلغ 480743 دلار برآورد می‌گردد. به منظور بررسی دقیق‌تری از تفاوت قیمت منطقه ای، شرکت WORKOPOLIS  که از جمله شرکتهای کاریابی در کانادا می‌باشد با کمک یکی از مشاوران املاک در تورونتو اقدام به برآورد میانگین قیمت واحد مسکونی در شهرهای بزرگ کانادا و به تبع آن میزان درآمد مورد نیاز برای خریداران به شرح زیر نموده است که امیدواریم مورد استفاده متقاضیان خرید خانه در شهرهای مذکور در گزارش قرار گیرد. لازم به یادآوری است که اطلاعات مندرج در این گزارش صرفأ جنبه مشورتی داشته و ممکن است با واقعیات جاری در بازار مسکن کانادا دقیقأ منطبق نباشد.

آدرین ویلیامز به منظور برآورد میزان درآمد مورد نیاز، از فاکتورهای قیمت خرید ملک مسکونی، مبلغ مورد نیاز اولیه که بایستی به عنوان بخشی از قیمت ملک توسط خریدار پرداخت شود(به مأخذ 10 درصد قیمت خرید ملک)، نرخ بهره وام بانکی( 2.49 درصد)، مالیات جاری بر مستغلات و نهایتأ بهای برق مصرفی ماهیانه به میزان 100 دلار(بدون احتساب دیگر هزینه‌های جاری ماهیانه مترتب بر سکونت در یک خانه)، استفاده کرده است. در برآورد قیمت، انواع واحد مسکونی(خانه به اشکال مختلف معمول در کانادا، واحدهای آپارتمانی، واحدهای دوبلکس، تریپلکس و … ) توسط اتحادیه مشاورین املاک کانادا مورد استناد قرار گرفته است. مرجع ارقام میانگین درآمد ماهیانه نیز آژانس ملی آمار کانادا به مأخذ سال 2014می‌باشد.

ونکوور:

 • میانگین قیمت 1007687 دلار
 • قسط ماهیانه وام مسکن 3693 دلار
 • مالیات ماهیانه مستغلات 265 دلار
 • درآمد موردنیاز 152206 دلار
 • میانگین درآمد خانواده 76040 دلار

کلگری:

 • میانگین قیمت 469325 دلار
 • قسط ماهیانه وام مسکن 1935 دلار
 • مالیات ماهیانه مستغلات 241 دلار
 • درآمد موردنیاز 107123 دلار
 • میانگین درآمد خانواده 85366 دلار

ادمونتون:

 • میانگین قیمت 384504 دلار
 • قسط ماهیانه وام مسکن 1586 دلار
 • مالیات ماهیانه مستغلات 256 دلار
 • درآمد موردنیاز 72812 دلار
 • میانگین درآمد خانواده 101470 دلار

رجینا:

 • میانگین قیمت 314714 دلار
 • قسط ماهیانه وام مسکن 1298 دلار
 • مالیات ماهیانه مستغلات 359 دلار
 • درآمد موردنیاز 65881 دلار
 • میانگین درآمد خانواده 96080 دلار

ساسکاچوان:

 • میانگین قیمت 346879 دلار
 • قسط ماهیانه وام مسکن 1430 دلار
 • مالیات ماهیانه مستغلات 363 دلار
 • درآمد موردنیاز 71006 دلار
 • میانگین درآمد خانواده 93400 دلار

وینیپگ:

 • میانگین قیمت 282684 دلار
 • قسط ماهیانه وام مسکن 1166 دلار
 • مالیات ماهیانه مستغلات 286 دلار
 • درآمد موردنیاز 58191 دلار
 • میانگین درآمد خانواده 79850 دلار

اتاوا:

 • میانگین قیمت 374431 دلار
 • قسط ماهیانه وام مسکن 1544 دلار
 • مالیات ماهیانه مستغلات 335 دلار
 • درآمد موردنیاز 74216 دلار
 • میانگین درآمد خانواده 102020 دلار

تورونتو:

 • میانگین قیمت 709825 دلار
 • قسط ماهیانه وام مسکن 2927 دلار
 • مالیات ماهیانه مستغلات 406 دلار
 • درآمد موردنیاز 128746 دلار
 • میانگین درآمد خانواده 75270 دلار

مونترال:

 • میانگین قیمت 349218 دلار
 • قسط ماهیانه وام مسکن 1440 دلار
 • مالیات ماهیانه مستغلات 240 دلار
 • درآمد موردنیاز 78473 دلار
 • میانگین درآمد خانواده 75010 دلار

هالیفکس:

 • میانگین قیمت 292511دلار
 • قسط ماهیانه وام مسکن 1206 دلار
 • مالیات ماهیانه مستغلات 294 دلار
 • درآمد موردنیاز 56929 دلار
 • میانگین درآمد خانواده 60010 دلار

 

منبع: workopolis.com