با دکتر رعنا صمدفام و دکتر بابک عباس زاده در اولین گردهمایی متخصصان ایرانی استان کبک

332

اولین گردهمایی سالیانه متخصصان ایرانی استان کبک در روز 14 آگوست با انجام 21 سخنرانی و 29 کارگاه آموزشی به صورت همزمان در 4 سالن در محل هتل دلتا شهر مونتریال برگزار شد. در این روز در مجموع بیش از 400 نفر از ایرانیان ساکن استان کبک و استان های مجاور شرکت داشتند.
رسانه هدهد به عنوان یکی از حامیان این رویداد، تنها رسانه رسمی جهت اطلاع رسانی بود. “پویا” خبرنگار رسمی رسانه هدهد با تعدادی از سخنران ها و شرکت کنندگان مصاحبه های کوتاه و دوستانه ای داشته است که در قسمت های مختلف بر روی وب سایت، فیسبوک و ساندکلاد هدهد قرار خواهد گرفت.


مصاحبه رسانه هدهد با دکتر رعنا صمدفام و دکتر بابک عباس زاده در اولین گردهمایی متخصصان ایرانی استان کبک.

مصاحبه رسانه هدهد با دکتر رعنا صمدفام و دکتر بابک عباس زاده by HodHod Magazine

Stream مصاحبه رسانه هدهد با دکتر رعنا صمدفام و دکتر بابک عباس زاده by HodHod Magazine from desktop or your mobile device

مصاحبه هدهد با محقق دانشگاه مونترال در این گردهمایی

مصاحبه رسانه هدهد با محقق دانشگاه مونتریال by HodHod Magazine

Stream مصاحبه رسانه هدهد با محقق دانشگاه مونتریال by HodHod Magazine from desktop or your mobile device


quebec-symp