با دکتر فریده نوریان و دکتر کاملیا امامیان در بخش سوم گزارش گردهمایی متخصصان استان کبک

604
Farideh Nourian Kamelia Emamian

اولین گردهمایی سالیانه متخصصان ایرانی استان کبک در روز 14 آگوست با انجام 21 سخنرانی و 29 کارگاه آموزشی به صورت همزمان در 4 سالن در محل هتل دلتا شهر مونتریال برگزار شد. در این روز در مجموع بیش از 400 نفر از ایرانیان ساکن استان کبک و استان های مجاور شرکت داشتند.
رسانه هدهد به عنوان یکی از حامیان این رویداد، تنها رسانه رسمی جهت اطلاع رسانی بود. “پویا” خبرنگار رسمی رسانه هدهد با تعدادی از سخنران ها و شرکت کنندگان مصاحبه های کوتاه و دوستانه ای داشته است که در قسمت های مختلف بر روی وب سایت، فیسبوک و ساندکلاد هدهد قرار خواهد گرفت.


مصاحبه رسانه هدهد با دکتر فریده نوریان و دکتر کاملیا امامیان. (پیش از این نیز رسانه هدهد با خانم دکتر فریده نوریان مصاحبه مفصلی داشته که می توانید آنرا اینجا ببینید.)

مصاحبه هدهد با دکتر فریده نوریان و دکتر کاملیا امامیان by HodHod Magazine

Stream مصاحبه هدهد با دکتر فریده نوریان و دکتر کاملیا امامیان by HodHod Magazine from desktop or your mobile device

مصاحبه رسانه هدهد با برخی شرکت کنندگان سمپوزیوم متخصصان ایرانی استان کبک

مصاحبه هدهد با شرکت کنندگان در اولین سمپوزیوم متخصصان ایرانی کبک by HodHod Magazine

Stream مصاحبه هدهد با شرکت کنندگان در اولین سمپوزیوم متخصصان ایرانی کبک by HodHod Magazine from desktop or your mobile device


hodhod-media-squebec-symposium