رونق فروش محصولات صنعتی کانادا

135
محصولات صنعتی کانادا

بر اساس گزارش منتشره توسط آژانس ملی آمار کانادا، فروش محصولات صنعتی کانادا پس از کاهش یک درصدی در ماه می، با رونق 0.8 درصدی در ماه جون به 50.2 میلیارد دلار بالغ شد. این در حالی است که اقتصاد دانان رونق 0.7 درصدی را پیش بینی کرده بودند. افزایش مذکور عمدتا ناشی از افزایش خرید ماشین آلات و قطعات وسایط نقلیه میباشد که به ترتیب میزان فروش ماشین آلات با 5.8 درصد افزایش به 2.7 میلیارد دلار بالغ شد و افزایش ناشی از فروش قطعات وسایط نقلیه 1.4 درصد و معادل 10.7 میلیارد دلار گزارش شده است.

گزارش منتشره همچنان حاکی از آن است که فروش محصولات صنعتی کانادا در 4 ایالت بیش از سایر ایالات بود. در این میان ایالت انتاریو با 1.4 درصد به ارزش 24.7 میلیارد دلار در رأس قرار دارد در حالی که افزایش فروش در آلبرتا فقط 1.8 درصد و به ارزش 5.2 میلیارد دلار بود که علت این رشد ناچیز عمدتا به تأثیر آتش سوزیهای منطقه فورت مک موری در ایالت آلبرتا نسبت داده میشود. البته فروش محصولات صنعتی کانادا در ایالت نیوبرونزویک در ماه جون با کاهش 4.1 درصدی به ارزش 1.3 میلیارد دلار مواجه شد.

ترجمه و ارسال همکار گرامی رسانه هدهد: محمد گنجی

منبع:

Canada’s factory sales advance 0.8 per cent

Canadian manufacturing sales bounced back slightly more than expected in June after losing ground in May. Statistics Canada said Tuesday manufacturing sales gained 0.8 per cent to $50.2-billion in June after losing 1.0 per cent in the prior month. Economists had expected a gain of 0.7 per cent, according to Thomson Reuters.