مصاحبه هدهد با آقای شهروز محمودیان، خانم فلاح طوسی و آقای رضا ناظم

393
شهروز محمودیان

اولین گردهمایی سالیانه متخصصان ایرانی استان کبک در روز 14 آگوست با انجام 21 سخنرانی و 29 کارگاه آموزشی به صورت همزمان در 4 سالن در محل هتل دلتا شهر مونتریال برگزار شد. در این روز در مجموع بیش از 400 نفر از ایرانیان ساکن استان کبک و استان های مجاور شرکت داشتند.
رسانه هدهد به عنوان یکی از حامیان این رویداد، تنها رسانه رسمی جهت اطلاع رسانی بود. “پویا” خبرنگار رسمی رسانه هدهد با تعدادی از سخنران ها و شرکت کنندگان مصاحبه های کوتاه و دوستانه ای داشته است که در قسمت های مختلف بر روی وب سایت، فیسبوک و ساندکلاد هدهد قرار خواهد گرفت.


مصاحبه هدهد با آقای شهروز محمودیان، خانم فلاح طوسی و آقای رضا ناظم

مصاحبه رسانه هدهد با شهروز محمودیان، نازگل فلاح طوسی و رضا ناظم by HodHod Magazine

مصاحبه رسانه هدهد با سخنرانان اولین سمپوزیوم متخصصان ایرانی استان کبک

مصاحبه با تعدادی از شرکت کنندگان در سمپوزیوم متخصصان ایرانی استان کبک

مصاحبه هدهد با شرکت کنندگان سمپوزیوم متخصصان ایرانی کبک by HodHod Magazine

Stream مصاحبه هدهد با شرکت کنندگان سمپوزیوم متخصصان ایرانی کبک by HodHod Magazine from desktop or your mobile device

 

hodhod_quebec_symposium