کاهش تراز تجاری کانادا در ماه جون 2016

148
تراز تجاری کانادا

بر اساس آمار منتشره توسط آژانس ملی آمار کانادا، تراز تجاری کانادا در ماه جون روندی کاهشی را تجربه کرده است. کسری مذکور با افزایش 2.86 درصدی، از 3.5 میلیارد دلار در ماه می به 3.6 میلیارد دلار در ماه جون تغییر یافت.

لازم به یادآوری است که واردات ماه جون با 0.8 درصد افزایش به 45 میلیارد دلار بالغ شد، در حالی که میزان رشد صادرات در همین مدت فقط 0.6 درصد و برابر با 41.4 میلیارد دلار بود. در مدت مذکور، میزان واردات کانادا از بزرگترین شریک تجاری یعنی ایالات متحده آمریکا با 1.5 درصد افزایش به 29.8 میلیارد رسید، در حالی که صادرات کانادا به ایالات متحده آمریکا با کاهشی 1.2 درصدی مواجه و 31.6 میلیارد دلار بود.  بدین ترتیب، میزان مازاد تجاری کانادا با آمریکا از 2.6 میلیارد دلار در ماه مه به 1.8 میلیارد دلار در ماه جون کاهش یافت.

همچنین کاهش تراز تجاری کانادا با کشورهای دنیا در 3 ماهه دوم سال 2016 نسبت به 3 ماهه اول با افزایش رکورد گونه 67 درصدی مواجه بود و از 6.4 میلیارد دلار به 10.7 میلیارد دلار رسید.

تحلیلگران اقتصادی کانادا اعتقاد دارند بانک کانادا بایستی با توجه به روند تراز تجاری کانادا، در برآوردهای پیشین خود در خصوص میزان محصول ناخالص داخلی کانادا در 3 ماهه دوم سال 2016 تجدید نظر کند.

ترجمه و ارسال همکار هدهد: آقای محمد گنجی

 

منبع:

Trade deficit hits record in June

Canada’s trade deficit widened in June to a record $3.6 billion, up from $3.5 billion in May, Statistics Canada reported Friday. The country’s imports for the month increased 0.8 per cent to $45.0 billion while exports increased 0.6 per cent to $41.4 billion.