استان کبک کانادا در رتبه دوم شادترین مردم پس از دانمارک قرار دارد

2361
استان کبک دومین شادترین مردم جهان

در رتبه بندی اخیر میزان شادی در دنیا کشور کانادا در رتبه ششم شادترین کشورهاست اما سئوال اینجاست که در بین استان های کانادا استان کبک در چه رتبه ی قرار دارد؟

بر اساس یافته های دکتر کریستفور بارینگتونلی (Christopher Barrington-Leigh) استاد اقتصاد دانشگاه مک گیل مونترال؛ آنچه که در این نظر سنجی جالب توجه است پیشرفت قابل توجه ایالت کبک است چرا که پیش از این کبک در جایگاه پایین تری از لحاظ شادی نسبت به کانادا قرارداشت.

مطابق گفته های این استاد دانشگاه این رتبه، نخست بررسی میزان شاد بودن تمام بخش های جامعه اعم از مردان، زنان، سالمندان، ثروتمندان، فقیران، شهرنشینان، روستانشینان و بالاخره فرانسوی زبانان و غیرفرانسوی زبانان بدست آمده است.

همچنین در رتبه بندی شادترین شهرهای کانادایی که در سال 2015 به وسیله اداره آمار کانادا منتشر شد، شهر کبک رتبه شادترین شهر را بدست آورده است.

شادی ساکنان استان کبک پیش از آنکه نتیجه بالا بودن رفاه در جامعه باشد، نتیجه تقسیم شادی است. به این معنی که استان کبک در مقایسه با سایر شهرهای آمریکای شمالی دارای نابرابری اقتصادی کمتری می باشد و در مقایسه با 34 کشور عضو OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) کبک رتبه خوبی را در خصوص درآمد قابل مصرف و میزان تولید سرانه ناخالص داخلی بدست آورده است.

دکتر کریستفور بارینگتونلی اضافه می کند که جمع آوری ثروت اضافی و توزیع آن در اقشار مختلف جامعه تاثیر بالایی در رفاه جامعه و به دنبال آن شاد بودن مردم دارد.

طبق آمار منتشر شده استان های بریتیش کلمبیا و مانیتوبا به ترتیب در رتبه های دوم و سوم شادترین ها در کانادا قرار دارند و استان انتاریو رتبه ای بهتر از چهارم را کسب نکرده است!

منابع:

Le gène du bonheur est-il québécois ? – L’actualité

Méditez tous les matins si ça vous chante. Tenez un carnet de gratitude, cultivez la pensée positive, suivez tous les conseils qu’on vous prodigue pour devenir plus heureux. Sachez cependant que si vous vivez au Québec, vous avez une longueur d’avance sur l’ensemble des Terriens. Car les Québécois sont parmi les champions planétaires du bonheur.

Why Quebecers are feeling so happy – Macleans.ca

Happiness is becoming serious business. This week saw the release of the second annual World Happiness Report, a United Nations project overseen by University of British Columbia economics professor emeritus John Helliwell, based on surveys asking people in 156 countries if they were happy yesterday and/or are satisfied with their life in general.

B.C. and Quebec are the happiest provinces in Canada (but there’s bad news for the East Coast)

The Loop is Canada’s source for social lifestyle and entertainment content. From life hacks and beauty tips to sex advice from the Golden Girls, we serve up fresh content daily with a dash of perspective and plenty of humour. It’s just what you need, just when you need it!