اعتراض کارگران در مونتریال به شرایط سخت کار در گرما

244
Centre hospitalier de l'Université de Montréal
Centre hospitalier de l'Université de Montréal

صبح روز چهارشنبه 6 جولای، نزدیک به 1000 کارگر پروژه بیمارستان بزرگ CHUM در مرکز شهر مونتریال دست به اعتصاب زدند. اعتراض کارگان به شرایط سخت کار در گرمای روزهای اخیر مونتریال بود که حداقل سه ساعت به طول انجامید. محل این اعتراض مرکز شهر مونتریال بود.

پس از آنکه مسئولین اجرای این پروژه به کارگران تضمین دادند که شرایط محیطی کار را برای آنها بهتر خواهند کرد کارگران به کار خود بازگشتند. همچنین کارگران اجازه یافتند به طور موقت جلیقه های ایمنی مخصوص کار را نپوشند.

پایان ساخت این بیمارستان مال آوریل اعلام شده بود اما به مدت پنج تا هفت ماه به تعویق افتاده است.

 

منبع: TheWeatherNetwork