کاشکی بشه …

95
درخت تنها. شعر فارسی
شعر فارسی

کاشکی بشه یه روز بیاد ببینمت دوباره
بهت بگم پشیمونی فایده دیگه نداره
اون روزی که با رفتنت قلب منو شکستی
چرا در عشقمونو پشت سرت نبستی
ببین حالا از اون روزا برای من چی مونده
یه قلب سردوخسته که غم همشوپوشونده
لیاقتت نبودکه باشی تووی قلب پاکم
چونکه درخت عشقتو بریدی از تو خاکم
حالا که دیدی حالمو برو هر جا دلت خواست
یه روز میفهمی که وفا و معرفت همینجاست

سروده و ارسالی شاعر خوش ذوق: مهدی نظری