نقشه جرم و جنایت در مونتریال

2336

اگر ساکن شهر مونتریال کانادا هستید آیا تا به حال از میزان و درصد جرم ها و بزه کاری های اتفاق افتاده در منطقه محل سکونت خود اطلاعای کسب کرده اید؟

نشریه La Presse میزان جرم و جنایت ها ی صورت گرفته در مونتریال را در سال 2015 بر اساس منطقه مشخص کرده است. در این نقشه مناطق با رنگ قرمز دارای بیشتر میزان و مناطق با رنگ سبز دارای کمترین میزان جرم هستند.

منبع:  La Presse