قدرت اراده یک مدل 60 ساله: هیچ گاه برای شروع دیر نیست!

571

حرفه مدلینگ بیشتر وقت ها شغلی برای جوانان است. حرفه ای که تقریبا از 16 سالگی تا 30 سالگی دوره درخشش و شهرت یک مدل میتواند باشد. اما خانم Gillean McLeod با قدرت اراده مثال زدنی خود این معادله را بر هم زده است. خانم مکلئود از سن 57 سالگی حرفه مدلینگ حرفه ای را شروع کرده و در سه سال اخیر توجه افراد بسیاری را به خود جلب کرده است. خانم مکلئود در این چند سال قراردادهای مختلفی را با شرکت های طراحی مد امضا کرده است.

منبع: hollywoodreporter

Gillean McLeod (@gilleanm) * Instagram photos and videos

Mother Friend PetLover Stylist Model