شعر فارسی: می خوام بگم …

110

میخوام بگم ای بی وفا قصه دیگه بسر رسید    /    نوبت دلدادگی و عشقت به دیگری رسید

هیچ نمیخوام یادم بره حرفایی که گفته بودی    /    دوست دارم عاشقتم منودست انداخته بودی

تو عالم سادگیام ازت خدا ساخته بودم    /    هیچ ندونستم خونمو روی هوا ساخته بودم

هیچ نمیخوام ببینمت حتی بخوابمم نیا    /    شاید دلم آروم بشه از اونهمه جوروجفا

امروز دل آسمونم ابری و بارونی شده    /    فکر میکنم که فهمیده یه دلی قربونی شده

قصه ما تموم شده فقط یه چیز بهت بگم    /    خدا کنه سرت نیاد کاری که کردی با دلم

 

ارسالی: مهدی نظری