مایکروسافت به شما میگوید چقدر چهره جذاب و هاتی دارید!

4905

 

بیشتر اوقات دوست نداریم در مورد چهره مان کسی نظر بدهد. مخصوصا خانم ها اینطوری هستند. اگه به خانمی بگویی زیبایی ممکن است لبخندی بزند و تشکر کند اما خدا میداند ته دلش چه میگذرد. اگر هم بگویی که نیستی که خوب معلوم نیست چه بر سر گوینده خواهد آمد.

حالا تکنولوژی تغییر چهره مایکروسافت به کمک خانم و همچنین آقایان آمده و با الگوریتم هایی که تنها خودشان اطلاع دارند در مورد چهره شما اظهار نظر میکند. بهتان میگوید که خوب هستی و جای پیشرفت داری یا اینکه واو چه هات هستی و جذاب!

برای یک بار هم که شده امتحان کنید و ببینید نظر مایکروسافت در مورد شما چیست!

اینجا امتحان کنید: howhot.io