توقف پخش نشریه توهین گر در تورنتو به دستور دولت فدرال

398

دولت فدرال کانادا به شرکت پست این کشور دستور داد پخش کردن روزنامه ای که به گفته مردم نفرت پراکنی می کرده است را متوقف کند.

این نشریه با عنوان Your Ward News تاکنون مطالبی با موضوع های انکار هولوکاست، تمجید از آدولف هیتلر، توهین به مسلمانان، یهودیان، زنان و دگرباشان جنسی را منتشر کرده بود. از سال گذشته کانادا پست نزدیک به 305 هزار نسخه از این روزنامه را پخش کرده بود. در ماه آوریل یک وکیل حقوق بشر از اوتاوا به نام Richard Warman بر علیه این نشریه سخنرانی کرد و گفت این نشریه با یک تعصب انباشه زنان را با الفاظ بسیار نادرستی خطاب قرارداده است.

این روزنامه 10 روز فرصت دارد تا بر علیه این اقدام درخواستی ارایه دهد.  James Sears مدیرمسئول این نشریه هم خطاب به وزیر خدمات دولتی گفته است که “نمی دانستم کانادا با قوانین ناپلئونی اداره میشود!”

آقای Sears پزشکی بوده است که پرونده پزشکی او در سال 1992 به دلیل سوء رفتار حرفه ای و رفتارهای نامناسب با بیماران زن لغو شده است.

 

منبع: نشنال پست