اعتراض پیش از مسابقات جایزه بزرگ مونتریال: در این شهر به سادگی سفارش پیتزا میتوانید یک زن سفارش دهید!

989

در حالی که کمتر از دو هفته به آغاز مسابقات جایزه بزرگ فرمول وان مونتریال باقی مانده است، فعالان حقوق زنان در اعتراض به بهره برداری جنسی زنان و کودکان در این شهر در زمان برگزاری این مسابقات یک کمپین اعتراضی برپا کرده اند.

چندین سازمان و گروه فعال حقوق بشر از روز چهارشنبه اعتراضی را با هدف مقابله با تجارت سکس در این شهر آغاز کرده اند. خانم Lise Thériault وزیر زنان کبک با پیوستن به این گروه ها عنوان کرده است که هر ساله با شروع مسابقات مهم ورزشی و ورود تعدا زیادی توریست و بازدید کننده، میزان درخواست برای بهره بردای جنسی که حتی کودکان را نیز شامل میشود به شدت زیاد میشود.

خانم Nathalie Khlat مدیر گروه معترض Phare des Affranchies میگوید: “در مونتریال شما به سادگی سفارش پیتزا میتوانید یک زن را سفارش دهید. هیچ فرقی هم نمیکند میتوانید سن، رنگ پوست و رنگ مویش را هم انتخاب کنید. هر چیزی را بخواهید میتوانید داشته باشید!”

به گفته او این کمپین دو هدف دارد: مبارزه بر علیه عادی سازی تجارت سکس و یادآوری به ساکنان مونتریال و توریست ها که این کار، کاری غیر قانونی است.

 

منبع: نشنال پست