جاستین ترودو برای اولین بار در تاریخ کانادا پرچم رنگین کمان را برافراشت

517

برای اولین بار در تاریخ کانادا پرچم رنگین کمان (نشان دگرباشان جنسی) توسط یک نخست وزیر برافراشته شد.

ترودو در این مراسم گفت امروز روز بزرگی برای کانادا و یکی از نقاط عطف این کشور است که در طی سالها تلاش به دست آمده است. این حادثه آسان نبوده، به خودی خود به وجود نیامده بلکه انسانهای بسیاری برای آن مبارزه کرده اند تا این روز محقق شود.

نخست وزیر کانادا اضافه کرد: کانادا برای دفاع از حقوق انسانی این گروه با هم متحد است و هنوز هم ما به کارهای بیشتری احتیاج داریم.

همچنین در این مراسم جاستین ترودو از تغییرات مهم در قانون B-16 که به برابری حقوق انسانی بدون توجه به جنسیت و گرایش جنسی اشاره داره خبر داد.

برای آنکه درباره LGBT بیشتر بدانید اینجا را ببینید.

 

منبع: CBC