خبرهای بد برای بازار مسکن ونکوور و تورنتو

4734
Toronto, Canada - july 2015: A view of the Gardiner Expressway in Toronto at rush hour showing the rush of traffic using a fish eye lens with long exposure

گاهی اوقات به نظر میرسد که بازار مسکن تورنتو و ونکوور نمیخواهد از روند رو به رشد خودش کوتاه بیاید، اما این روزها دیگر ماجرا اینطور نیست.

بر طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط انجمن مسکن کانادا (CREA) فروش مسکن در این دو شهر دیگر رشدی را نشان نمیدهد. حال سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) میگوید این بازار به سمت رکود میرد. این سازمان در یک چشم انداز اقتصادی اعتقاد دارد میزان پایین درصد بهره باعث استقراض بیشتر مردم از یک سمت و افزایش قسمت مسکن از سمت دیگر شده است.

به نقل از بلومبرگ، این ابراز نگرانی ها تنها از طرف این سازمان نبوده و اسکوشیا بانک نیز تعداد وام های پرداختی در این مناطق را کاهش داده است. Brian Porter مدیر اجرایی این بانک در گفتگو با بلومبرگ با اعلام نگرانی از افزایش بدهی ها اظهار داشته است که برای مدتی پایمان را از روی گاز برداشته ایم! اما در نهایت نیز گفته است که کانادایی ها توان آنرا دارند تا دوباره خود را تنظیم کنند (به وضعیت گذشته بازگردند) و این را بارها پیش از این نشان داده اند.

منبع