دانشجوی 20 ساله دانشگاه آلبرتا کاندیدای دختر شایسته کانادا شد

546

دانشجوی 20 ساله اهل ادمونتون که به انجام کارهای داوطلبانه، خیریه و کمک به کودکان مشهور است، کاندیدای مسابقه دختر شایسته کانادا در سال 2016 شد.
خانم Vibhu Kher دانشجوی سال سوم رشته هنر است. او میگوید که میخواهد صدای کودکانی باشد که امکاناتی برای رشد و پیشرفت ندارند.
مسابقات دختر شایسته کانادا روز 9 ماه جون در تورنتو آغاز خواهد شد و حداقل 60 نفر شرکت کننده خواهد داشت. از استان ادمونتون 5 نفر دیگر نیز در این جمع حضور خواهند داشت. برنده این مسابقه نماینده کانادا در مسابقه دختر شایسته جهان خواهد بود.

منبع: http://www.edmontonsun.com/2016/05/29/edmonton-student-competing-in-miss-universe-canada-2016