معرفی کتاب: آماتورها

268

کتاب هفته: «مدت‌ها بود بعضی از ماها دوست‌مون کلبی رو به‌خاطر رفتاری که در پیش گرفته بود تهدید می‌کردیم و حالا که دیگه از حد گذرانده بود، تصمیم گرفتیم دارش بزنیم. کلبی اعتراض کرد صرف این‌که از حد گذرونده (انکار نمی‌کرد که از حد گذرونده) دلیل نمی‌شه به دار آویخته بشه. کلبی گفت از حد گذراندن، کاریه که همه بعضی وقت‌ها مرتکبش می‌شن. ما به این استدلال چندان توجهی نکردیم. از کلبی پرسیدیم که دوست داره موقع دار زدنش چه نوع آهنگی نواخته بشه. گفت که باید درباره‌ش فکر کنه و…»
این کتاب بیست داستان کوتاه، از “دونالد بارتلمی” نویسنده آمریکایی دارد. جهان داستان‌های بارتلمی، جهانی است که در آن، کلمات، تصاویر و آدم‌ها در برخورد با یک‌دیگر، از آداب معمول پیروی نمی‌کنند. جهانی که میان سرخوشی و سبکسری، بازی و فریب از سویی و افسردگی و بهت‌زدگی از سوی دیگر در تردید است.
حس خلاقیت موجود در بین پاراگراف ها و کلمات کاملا خواننده را درگیر کرده و خواننده به عنوان کارکتری پویا صفحه به صفحه به دنیای خلق شده ی بارتلمی پا می گذارد. رفتارها و واکنش هایی را نشان می دهد که گاه آنقدر تکرار شده اند که با چشمان ظاهری و غیر مسلح به نگاهی ژرف دیده نمی شوند اما بارتلمی آنها را به وضوح کامل دیده و روایت می کند و اما خواننده به هنگام مطالعه کتاب فراسوی دنیای تخیل شده ی خود را می بیند.
باید گفت قسمت های گنگی در این کتاب وجود دارند که این خود با اشراف کامل نویسنده شکل گرفته ولی در نگاه اول برای مخاطب پیچیده به نظر می رسد. بنابراین اگر اهل کتاب خواندن باشید و به یک نوع ادبیات وابسته نباشید در این کتاب جذابیت خاصی در قلم و تخیل نویسنده می بینید و بی گمان لذت خواهید برد.
دونالد بارتلمی نویسنده ی پست مدرن آمریکایی که داستان های کوتاه و بلندی دارد. تعداد بسیار محدودی از آنها به فارسی ترجمه شده او ادبیات پست مدرن را به نام خود هدف گذاری کرده است و این پنجمین کتاب او است که بعضی منتقدان بهترین و نخستین داستان های پست مدرن را به او نسبت می دهند.