شاپرک: جدیدترین اثر هنرمند نوگرا علی عظیمی

277

ترانه : #علی_عظیمی

Shaparak – Ali Azimi Ft. Ajam by Ali Azimi

کنج سقفم شاپرک خوابیده ایده ای نداره با کی همخونست فکرشو میخونم اون یه رویا پردازه مثل خود من در وهم مهتاب باور چیزایی که میبینی ساده انگاریه گاهی توهم ماه لامپ مهتابیه گاهی ذهن تو میده بار گاهی تورو میذاره سر کار فارغ از درد فارغ از آگاهی فارغ

کنج سقفم شاپرک خوابیده

ایده ای نداره با کی همخونست

فکرشو میخونم اون یه رویا پردازه

مثل خود من در وهم مهتاب

باور چیزایی که میبینی ساده انگاریه

گاهی توهم ماه لامپ مهتابیه

گاهی ذهن تو میده بار گاهی تورو میذاره سر کار

فارغ از درد فارغ از آگاهی

فارغ از هر چی هست کنج دیواری

حتی فرض نمیکنی گاهی که این لامپ مهتابی

شاید تورو ببره به عمق گمراهی

باور چیزایی که میبینی ساده انگاریه

گاهی توهم ماه لامپ مهتابیه

گاهی ذهن تو میده بار گاهی تورو میذاره

سر کار

کنج سقفم شاید شاپرک بیداره

شاید داره منو میبینه کنج تختم

شاید داره با خودش فکر میکنه که این مرد چه بیکاره

عکساشو ببین روی دیواره

میگه ته خط همه ما یک فروپاشیه

چیزی که ازت میمونه عکس و نقاشیه

این عاقبت همه ماست چه انتظاری میشه داشت

از این شعبده بازار

چه انتظاری از این جلوه مکار

چه انتظاری از این نور فرا سو

چه انتظاری از این عدل و ترازو

چه انتظاری از این گنبد دووار

چه انتظاری از این مخزن اسرار

چه انتظاری از این ظلمت افکار

چه انتظاری از این ذهن خطاکار