موسیقی هفته: Soul Sparks – Stive Morgan

219

موسیقی هفته:

او معتقد است با ریتم های موزیک خود و اتمسفریک خودش می تواند روح شما را جراحی کند. آنگونه که خودش می گوید، مانیفست هنری او برگردان قانون معروف لاوازیه یعنی “هیچ چیز از بین نمی رود و به وجود نمی آید، تنها از شکلی به شکل دیگر منتقل می شود” بصورت زیر است: “هیچ چیز از بین نمی رود، همه چیز باقی می ماند تا به وجود آمده و سپس تغییر شکل دهد!” از Stive Morgan آثار زیادی منتشر شده است که می توانید همه را با یک جستجوی ساده گوش کنید.

در آخر از شما دعوت می کنم به موزیک زیبای Soul Sparks گوش فرا دهید.