آتش سوزی فورت مکموری به استان همسایه (ساسکاچوان) رسید

622

آتش سوزی بزرگ فورت مکموری استان آلبرتا پس از تقریبا 20 روز گسترش، امروز به استان ساسکاچوان رسید.

به گزارش نشنال پست این آتش سوزی تاکنون 771 هکتار از استان ساسکاچوان را در برگرفته است. شهر لالوک در این استان نزدیکترین شهر در معرض خطر این حادثه است.

جدیدترین خبرهای این حادثه را میتوانید در ویدیوهای زیر مشاهده کنید:

منبع:

Fort McMurray wildfire burns across provincial border into Saskatchewan, expanding to 505,000 hectares

The growing wildfire that destroyed thousands of structures in Fort McMurray has crossed into Saskatchewan, officials said Thursday morning. Provincial wildfire information officer Travis Fairweather confirmed that about 771 hectares had burned on the other side of the provincial boundary.