برگزاری اولین جشنواره ورزشی در کشور افغانستان و انتخاب سفیر ورزش

333

اهمیت ورزش، توجه به ورزش و تلاش بر توسعه آن در میان اقشار جامعه، به دلیل آثار سودمندی که دارد در جهان به صورت جدی مطرح بوده و کشور افغانستان نیز از این امر مستثنی نمی باشد. لذا به منظور هر چه پر رنگ کردن نقش ورزش در سلامت جامعه و نشان دادن اهمیت آن به جوانان، شبکه حمایت که یکی از سازمان های فعال مدنی در کشور افغانستان، کابل است و محور اصلی فعالیت هایش حمایت از قشر جوان و بزرگداشت ارزش های انسانی می باشد، نخستین جشنواره ورزشی افغانستان را برگزار کرد. بنا به اظهارات جناب آقای کنشکا نصیری، ریاست شبکه حمایت، هدف از برگزاری این جشنواره معرفی مدیران برتر ورزش به مسئولین بلند پایه کشور بود به گونه ای که اعلام نماییم ما در ورزش و در سطح جهانی مدیرانی داریم که باید از زحماتشان تقدیر و تشکر صورت گیرد.

در این جشنواره که 11 تن از روسای فدراسیون های ورزشی برای صفت “سفیر ورزش” کاندید شده بودند و به رقابت سالم با یکدیگر پرداختند، سرکار خانم “مستوره آرزو”، رئیس فدراسیون بدمینتون، توانست با کسب بیشترین آراء مردمی صفت “اولین سفیر ورزش افغانستان” را از آن خود نماید. این جشنواره با همراهی المپیک ورزشی و معینیت امورجوانان افغانستان برگزار گردید و در این میان آقای کمال سادات ، معین امور جوانان، در مصاحبه با VOA اظهار امیدواری کردند که در آینده ای نزدیک برای شمار زیادی از جوانان فرصت های شغلی فراهم خواهد شد.

Afghanestan-Sport-Ambassador2

همچنین در انتهای این برنامه، به منظور تقویت فرهنگ افغانستان و یکپارچه گی قومی و ملی، لباس های فرهنگی در جهت حمایت از ورزشکاران به نمایش گذاشته شد.