جدیدترین اثر گروه شن بند مونترال منتشر شد: بیشتر از این فراموش

236

آهنگ “بیشتر از این فراموش” از رابطه به ظاهرپایان یافته بین دو نفر صحبت می‌کند که از دید ترانه سرای آن بیشتر به دلیل فشارها و مشکلات زندگی‌ میباشند تا فقدان علاقه به هم. یعنی‌ به نظر او عشق هیچ گاه در فضای تنها ذهنی و قلبی دو فرد وجود ندارد و همیشه عوامل خارجی بر آن تاثیر بسزایی میگذارند
این قطعه بازهم چهره ی متفاوتی ازگروه مونتریالی شن را نشان داده و نویدبخش شنیدن کارهای متنوع و جذابی دیگردر آینده نزدیک به ما خواهد بود