39 سال زندان برای مرد کانادایی به اتهام تجاوز به خانم سالمند 70 ساله!

1362

 

یک دادگاه در سیاتل امریکا، مرد میانسال کانادایی را به اتهام چندین مورد تجاوز از جمله یک خانم سالم 70 ساله به 39 سال زندان محکوم کرد. Michael Stanley پیش از این نیز در کانادا به مدت 32 ماه به همین جرم در زندان بود که پس از آزادی مشروط با بریدن دست بند الکترونیکی موقعیت یاب خود از مانیتورینگ پلیس کانادا گریخته و به امریکا وارد شده بود.

شیوه همیشگی این مجرم وارد شدن از پنجره خانه قربانی بوده و برای آنکه کسی صدایشان را نشنود با دست یا بالش دهان آنها را بسته و پس از تجاوز فرار میکرده است.

کانادا از استرداد این مجرم به این کشور جلوگیری کرده بود.

منبع: CBC