جدیدترین اثر علی عظیمی: فردا سراغ من بیا

767

Farda Soraghe man Bia (Ft. Mohsen Namjoo) by Ali Azimi

آهنگساز و ترانه سرا : علی عظیمی آدم بدون غم نمیشه راه بی پیچ و خم نمیشه آرزوی کم نداریم آرزو که کم نمیشه خستم از کلام قصار و راویانی که قصد میکنند در شفای حال من تاریکم فردا سراغ من بیا یک روز زیبا سراغ من بیا امروز از

آهنگساز و ترانه سرا : علی عظیمی

با همکاری محسن نامجو

متن ترانه:

آدم بدون غم نمیشه
راه بی پیچ و خم نمیشه
آرزوی کم نداریم
آرزو که کم نمیشه

خستم از کلام قصار و راویانی
که قصد میکنند در شفای حال من

تاریکم
فردا سراغ من بیا
یک روز زیبا سراغ من بیا

امروز از هم گسستم اگه
بال و پر شکستم و
به پرتگاه غم رسیده گامهای من

چو غرق خاطراتم و
غریق بی نجاتم و
بی خواب و زابراهم و
طوفان حال من

تاریکم
فردا سراغ من بیا
یک روز زیبا سراغ من بیا

با لشگر غم میجنگم
با لشگر غم میجنگم

دست میزنم
پا میزنم
دل رو به دریا میزنم
گاهی به پس
گاهی به پیش
گاهی هم در جا میزنم

آدم بدون غم نمیشه
راه بی پیچ و خم نمیشه
آرزوی کم نداریم
آرزو که کم

تاریکم
فردا سراغ من بیا
با روی زیبا سراغ من بیا
با لشگر غم میجنگم
با لشگر غم میجنگم