آخرین خبرهای آتش سوزی فورت مک موری: اژدهایی که بیدار شد

2039

آتش سوزی بزرک “فورت مک موری” بدون شک یکی از غم انگیزترین و زیان بارترین اتفاقاتی بود که در سالهای اخیر در کانادا شاهد آن بوده ایم. شاید پس از انفجار بزرگ خطوط ریلی شهر “Lac-Mégantic” استان کبک در سال 2013 این اتفاق را بزرگترین حادثه در نوع خود بدانیم. اتفاقی که اثرات زیست محیطی و اقتصادی آن تا سالهای زیادی در این منطقه، استان و حتی کانادا دیده خواهد شد.

پس از این حادثه خبرگزارهای بسیاری در مورد آن عکس و متن منتشر کردند اما یک عکس خاص و یک تیتر خاصتر از نشنال پست جلب توجه بیشتر کرد.

نویسنده این مقاله بر اساس عکس تاریخی که توسط “Darryl Dyck” ثبت شده است، دود حاصل از سوختن جنگل های فراوان را به نفس ابر مانند اژدهایی تشبیه کرده است که بیدار شده و در حال سوزاندن زمین است.

Daryl Black یکی از اعضای مدیران کمیته نجات به نیویورک تایمز گفت: “مادر طبیعت در چند جبهه بر علیه ما توطئه کرده است”.

اما شاید اینگونه نباشد و این حقیقت کاملا معکوس باشد. شاید این انسانها بودند که اشتباهات به هم مرتبط و زنجیر وار خود موجب به وجود آمدن این گونه حوادث تلخی برای خود و طبیعت شده باشند.

تاکنون تانکرهای آبی هوایی بسیاری برای خاموش کردن بخشی از آتش استفاده شده اند اما به نظر می رسد که این تلاش ها کافی نیست.

Cheyenne Nouar یکی از ساکنین این شهر به خبرنگار نشنال پست گفت: “هر کجا که میرویم آتش به دنبالمان می آید، انگار که در حال تعقیبمان است. شک ندارم که این یک هیولاست!”

در تصویر تشریحی زیر سعی شده علت اصلی عدم موفقیت سریع نیروهای امدادی در خاموش کردن این آتش سوزی خاص نشان داده شود.

Fort-McFurry-Fire2

منبع: نشنال پست