روز مادر و خدمات ویژه شرکت ها حتی اوبر! + ویدیو

237

هر ساله همزمان با نزدیک شدن به روز مادر بخش های تبلیغاتی شرکت ها ایده ها و نوآوری های خاصی را در این روز ارائه میدهند. باهم ویدیوهای تبلیغی تعدادی از این شرکتها را می بینیم.

در مونترال شرکت masimto کارت تبریک ویژه ای را طراحی کرده و سرویسی ارائه میدهد تا مشتریان بتوانند از طریق شرکت اوبر این کارت تبریک را به دست مادرشان برسانند و همزمان شرکت اوبر نیز 100 خودرو را در مونترال به همین امر اختصاص داده و کمپین هشتک #uberMAMAN را راه اندازی کرده.

سازمان غیرانتفاعی و بین المللی کودکان جنگ به فداکاری یک مادر پرداخته و در ویدیوی تبلیغاتی از مردم خواسته هدیه روز مادر را به نفع این سازمان به آنها بدهند.

شرکت اپل در این ویدیو از مادران پیر و جوان عکس هایی با آیفون گرفته و نشان میدهد که این تصاویر با آیفون مونتاژ شده است.

ایرلاین JetBlue در این ویدیو نشان میدهد که نباید از مادرانی که با کودک خردسال خود به سفر میروند ناراضی بود و برای تشویق، تخفیف هایی را نیز برای سفرهای بعدی و برای مسافرین در نظر گرفته است.

و در آخر ویدیوی زیبای You Made Me a Mother

ویدیوی زیبا و پرمعنای شرکت boba به مناسبت روز مادر: من به تو تولد دادم اما تو مرا مادر ساختی!