دردسر جدید برای اوبر در مونتریال

1156

دردسرهای اوبر در مونتریال تمامی ندارد. هنوز وضعیت راننده ها و سرویس های این شرکت در مونتریال مشخص نشده که این بار پدر و مادرهای مونتریالی به پیشنهاد مدیران کمیسیون اسکولق این شهر برای استفاده از اوبر به جای سرویس های قدیمی مدارس اعتراض دارند.

یکی از مهمترین دلایل برای این تغییر هزینه بالای سرویس های سنتی و اتوبوس های قدیمی برای جابجایی دانش آموزان ذکر شده است.

بعد از اعتراض های برخی از والدین به این بیشنهاد Bellenger-Heng یکی از مدیران کمیسیون اسکولغ در ایمیلی به CBC اعلام کرد که از صحبت های او برداشت اشتباه شده است و او تنها راه حل های جایگزینی که والدین بیشنهاد داده بوده اند را بازگو کرده است. او عنوان کرد که خودش شخصا یک آنتی-اوبر (مخالف اوبر) محسوب میشود!

منبع: CBC