سخنرانی جاستین ترودو در مورد آتش سوزی Fort McMurray

721

نخست وزیر کانادا امروز در مورد  تراژدی آتش سوزی Fort McMurray سخنرانی کرد. این حادثه باعث سوختن بخش وسیعی از جنگل های این منطقه شده و تاکنون حداقل 80000 نفر از ساکنان این منطقه تخلیه شده اند. جاستین ترودو گفت دولت کانادا در کنار کمک به صلیب سرخ کانادا از مردم هم درخواست کرد برای کمک با حادثه دیدگان کمک کنند.

وب سایت صلیب سرخ کانادا برای کمک های نقدی