بندر قدیمی مونترال تبدیل به جلوه های زیبایی از هنرمندان می شود

184

از ابتدای ماه می بندر قدیمی (اولدپورت) مونتریال شاهد برنامه های گوناگون و جلوه های زیبایی از هنرمندانی است که هنر خود را  از سنگفرش خیابان گرفته تا روی برگهای درختان به نمایش میگذارند! شبهای به یادماندنی مونتریال را در کنار دوستان و خانواده خود در اولدپورت خاطره انگیز کنید.

برای اطلاع از برنامه ها و فستیوال های مختلف اینجا را ببینید