آتش سوزی جنگل و تخلیه فوری هزاران نفر در استان آلبرتا (ویدیو)

615

فورت مک موری، آلبرتا – به نقل از سی بی سی و گلوبال – آتش سوزی غیرقابل کنترل موجب تخلیه هزاران نفر شد. این آتش سوزی که در تاریخ 1 می کشف شد با شدت یافتن در روز سه شنبه سوم می غیر قابل کنترل عنوان شد. نیروهای امدادی به کمک مردم شتافته اند.
این بزرگترین تخلیه در تاریخ این استان عنوان شده است. در حال حاضر شهر فورت مک موری در مرکز این بحران قرار دارد. مقامات آلبرتا از سایر استانها درخواست کمک کردند و به دلیل وجود باد هر لحظه به شدت آتش سوزی افزوده می شود.
برای دنبال کردن خبر لحظه به لحظه و دیدن دیگر ویدیوها اینجا را ببینید.

سی بی سی این تخلیه گسترده را 60 هزار نفر و رویترز 80 هزار نفر اعلام کرده اند.