سنگ فرش این خیابان مونتریال از طلاست!

89

همه ساله خیابان منتهی به موزه هنرهای زیبای مونتریال در تاریخ خاصی به یک تابلو تبدیل میشود تا یک هنرمند آنرا به هنرمندی خود بیاراید. امسال (2016) اما سال خاصی است. قرار است این خیابان به 500 سنگ فرش به رنگ طلا تبدیل به یک سن ستودنی رقص شود! 26 می منتظر این رویداد کم نظیر باشید.

رقصی چنان میانه میدانم آرزوست …!

آدرس:

Montreal Museum of fine art located at: ‘1380 Rue Sherbrooke O, Montréal, QC H3G 1J5’ . L’avenue de Musee