سنگ فرش این خیابان مونتریال از طلاست!

74همه ساله خیابان منتهی به موزه هنرهای زیبای مونتریال در تاریخ خاصی به یک تابلو تبدیل میشود تا یک هنرمند آنرا به هنرمندی خود بیاراید. امسال (2016) اما سال خاصی است. قرار است این خیابان به 500 سنگ فرش به رنگ طلا تبدیل به یک سن ستودنی رقص شود! 26 می منتظر این رویداد کم نظیر باشید.

رقصی چنان میانه میدانم آرزوست …!

آدرس:

Montreal Museum of fine art located at: ‘1380 Rue Sherbrooke O, Montréal, QC H3G 1J5’ . L’avenue de Musee