محب بارش، شاعر و ادیب افغانستان درگذشت

119

محب بارش، استاد دانشگاه کابل و از ادبای بنام افغانستان صبح امروز دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری جمهور، استادمحب بارش، سخنور معاصر کشور و شاعر مجموعه‌ “یک‌ روزِ بی‌دروغ ” و استاد دانشگاه کابل، براثر سکته قلبی بدرود حیات گفت.
آقای بارش مدتی رئیس دانشگاه البیرونی بود و سالها علاوه بر استادی در رشته زبان و ادبیات مخصوصا در دانشگاه کابل، از منتقدین حکومت حامدکرزی و سیاست های فرهنگی و قوم محورانه او به شمار می رفت.
وی علاوه بر متون ادبی، مقالاتی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در نشریات چاپ کابل منتشر کرده است.
جمع زیادی از فرهنگیان و فعالین عرصه فرهنگ و ادب، شامل جوانان ادیب و تحصیلکردگان دانشگاه کابل از زمره شاگردان آن استاد فرهیخته هستند.

نمونه ای از شعر مرحوم محب بارش:
پنجشیر دردمند!
رستم برای اندوه سهراب گریه کرد
یعقوب کور شد به هوای شکوه مصر
فرهاد با فسانۀ شیرین به‌خاک رفت
اما تو زنده‌ای
اما تو زنده‌ای
مغرور، استوار، هدف‌مند، پرشکوه، آزاد و سربلند
من هیچ نیستم
اما، همیشه ورد زبان بوده‌ام چرا؟
زیرا که من توام
زیرا که من تو ام
من با زبان عشق تو آغاز کرده‌ام
پهنای عشق را
من با خروش رود تو فریاد کرده‌ام
آهنگ سوگ را
پنجشیر دردمند ـ پنجشیر دردمند
زخم چریک کوه تو، زخم تن من است
من زخم خورده‌ام
او زخم خورده است
تو زخم خورده‌ای
ما زخم خورده‌ایم
اما نمرده‌ایم
زیرا به قول شاعر رندان روزگار
هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما
پس ما نمرده‌ایم
یعنی نمرده‌ای
پنجشیر دردمند ـ پنجشیر دردمند!

منبع: خبرگزاری جمهور