استاد شجریان در انیمیشن دیرین دیرین!

673

ادای دین گروه انیمیشن “نسل اندیشه سبز” تولید کننده سری انیمیشن های “دیرین دیرین” به استاد محمدرضا شجریان