خط جدید مترو برای مونتریال

548

پس از خبر پروژه قطار سریع السیر مونتریال که چندی پیش خواندید، این بار شرکت STM مردم را غافلگیر کرد. به نقل از MTLBlog شرکت STM خبر از برنامه ریزی برای خط جدیدی (به رنگ بنفش) برای متروی مونتریال داده است. البته گفته شده که این پروژه بستگی به توافق بین شرکت حمل و نقل مونتریال و صندوق سرمایه گذاری استان کبک (CDPQ) دارد. در صورت تحقق این امر در سال 2020 نقشه متروی مونتریال به این گونه خواهد بود.

منبع:

Montreal’s New Purple STM Metro Line