سنگ فرش این خیابان مونتریال از طلاست!

399

همه ساله خیابان منتهی به موزه هنرهای زیبای مونتریال در تاریخ خاصی به یک تابلو تبدیل میشود تا یک هنرمند آنرا به هنرمندی خود بیاراید. امسال (2016) اما سال خاصی است. قرار است این خیابان به 500 سنگ فرش به رنگ طلا تبدیل به یک سن ستودنی رقص شود! 26 می منتظر این رویداد کم نظیر باشید.

رقصی چنان میانه میدانم آرزوست …!