اجرای به یادماندنی لئونارد کوهن در مونتریال

69

اجرای به یادماندنی لئونارد کوهن سال 2008 در فستیوال موسیقی جاز مونتریال در place-des-arts مونتریال را به خاطر خیلی چیزها میتوان دوست داشت و ستود.