فروش بزرگ لباس از طراحان استان کبک

87

عاشقان مد و لباس در جریان باشند که رویداد مهم THE BIG FASHION SALE BY QUEBEC DESIGNERS در منطقه اولدپورت مونتریال و مرکز خرید (MARCHÉ BONSECOURS) در نزدیکی ایستگاه مترو Champ-de-Mars بین تاریخ های 12 تا 17 آپریل برقرار خواهد بود. اطلاعات بیشتر در وب سایت این رویداد ببینید

http://www.braderiedemodequebecoise.com